XSA0623 Economic German (3–4 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Language:
German, Finnish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö
Kurssin aiheena ovat Saksan talouselämä ja ajankohtaiset yhteiskunnalliset tapahtumat. Saksan talousjärjestelmä, talousalat, yritysmuodot, yritysrakenteet, palkkapolitiikka, verojärjestelmä, sosiaalijärjestelmä, ammattiliitot, liikennejärjestelmät ja ajankohtaiset talousuutiset. Aiheita käsitellään teksteillä ja monimuotoisilla harjoituksilla sekä talousterminologiaan liittyvillä tehtävillä.
Suoritustavat
Pari- ja ryhmätyöskentelyä (kontaktikurssi), tiedonhankintatehtäviä, terminologiatehtäviä, väli- ja loppuraportti

Learning outcomes

Kurssin suoritettua opiskelija

  • tuntee Saksan talouselämää ja yhteiskunnan rakenteita ja toiminta-alueita.
  • ymmärtää yleis- ja talousaiheisten saksankielisten tekstien pääkohdat ja monia yksityiskohtia.
  • hallitsee tieteellisten tekstien olennaisia rakenteita.
  • hallitsee saksankielistä taloussanastoa ja osaa käyttää sitä tehokkaasti kirjoitetussa ja suullisessa viestinnässä.
  • osaa käyttää erilaisia lukustrategioita.
  • osaa hakea tietoa saksankielisiltä verkkosivuilta.
  • osaa kirjoittaa saksaksi jäsennetyn yhtenäisen tekstin tutusta, omaan työhönsä tai opintoihinsa liittyvästä aiheesta.
  • pystyy suullisesti viestimään saksan kielellä selkeästi ja ymmärrettvästi.

Additional information

Kurssia voidaan suorittaa kontakti- tai verkkokurssina. Verkkokurssi järjestetään joka toinen lukuvuosi. 

Recommended prerequisites

Study materials

Opettajan laatimaa materiaalia Moodlessa

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetuksen kirjallisiin ja suullisiin pari-, ryhmä- ja yksilötehtäviin, väli- ja loppuraportti
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen verkko-opetukseen, verkkotehtävät, terminologiatentit, väli- ja loppuraportti
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetuksen kirjallisiin ja suullisiin pari-, ryhmä- ja yksilötehtäviin, väli- ja loppuraportti
Language:
German, Finnish
Study methods:

Pari- ja ryhmätyöskentelyä, tiedonhankintatehtäviä, terminologiatehtäviä, väli- ja loppuraportti

Study materials:

Opettajan laatimaa materiaalia Moodlessa

Teaching

x

Independent study (3 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Osallistuminen verkkko-opetuksen kirjallisiin tehtäviin, terminologiatentit, väli- ja loppuraportti
Language:
German, Finnish
Study methods:

Aiheita käsitellään teksteillä, kirjoitus- ja tiedonhakutehtävillä sekä talousterminologiaan liittyvillä tehtävillä.

Study materials:

Opettajan laatimaa materiaalia Moodlessa

Teaching