XSAX002 German Grammar (3 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Language:
German, Finnish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Kurssilla perehdytään saksan kielen keskeisimpiin rakenteisiin: sijamuotoihin, artikkelin käyttöön, keskeisimpiin prepositioihin ja niiden käyttöön, pronomineihin, verbioppiin, adjektiivin taivutukseen ja sanajärjestykseen. Vahvistetaan kielen rakenteiden käyttöä erilaisten harjoitusten avulla.

Suoritustavat
Suullisia ja kirjallisia pari- ja ryhmätöitä, itsenäisiä harjoitustehtäviä Moodlessa
Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen, oppimistehtävät, tentti, reflektiotehtävä. 

Learning outcomes

Kurssin käytyään opiskelija

  • hallitsee melko hyvin saksan kielen keskeisiä rakenteita ja oikeinkirjoituksen.
  • pystyy kielentuottamisessaan soveltamaan käsiteltyjä aiheita, välittämään viestejä ja ilmaisemaan näkemyksiään selkeällä ja ymmärrettävällä tavalla.
  • pystyy kirjoittamaan selkeitä ja sidosteisia tekstejä.
  • osaa analysoida ja ymmärtää monimutkaisempienkin tekstien merkityksiä käyttäen hyväksi kielioppitietämystään.
  • kykenee havaitsemaan lähtö- ja kohdekulttuurien eroja kohteliaisuuskäytännöissä.

Additional information

Kurssia voidaan suorittaa kontakti- tai verkkokurssina. Verkkokurssi järjestetään joka toinen lukuvuosi. 

Description of prerequisites

Kurssille osallistuminen edellyttää saksan kielen perustaitoa: lukion lyhyen kielen oppimäärä tai alkeis- ja jatkokurssit XSA0001-XSA0004 tai muulla tavoin hankittu vastaava kielitaito.

Recommended prerequisites

Study materials

Opettajan laatima kurssimateriaali Moodlessa

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen, suulliset ja kirjalliset oppimistehtävät, moduulitentit, reflektiotehtävä
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Osallistuminen verkko-opetukseen, oppimistehtävät, osatentit ja lopputentti, reflektiotehtävä
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen, suulliset ja kirjalliset oppimistehtävät, osatentit, reflektiotehtävä
Language:
German, Finnish
Study methods:

Suullisia ja kirjallisia pari- ja ryhmätöitä, itsenäisiä harjoitustehtäviä Moodlessa

Study materials:

Opettajan laatimaa materiaalia Moodlessa

Teaching

x

Independent study (3 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Osallistuminen opetukseen, oppimistehtävät, osatentit, lopputentti, reflektiotehtävä
Language:
German, Finnish
Study methods:

Itsenäisiä harjoitustehtäviä Moodlessa

Study materials:

Opettajan laatimaa materiaalia Moodlessa

Teaching