VENPERERI Basic Studies in Russian Language and Culture as Optional Studies (26–28 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Faculty of Humanities and Social Sciences
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
Selectable as minor:
Yes
Study right requires application:
Yes

Description

Venäjän kielen ja kulttuurin opinnot keskittyvät nykykieleen ja -kulttuurin.

Sisältönsä puolesta perusopinnot jakaantuvat viestintätaito-, kielitieto- ja kulttuuriopintoihin. Hyvän kielitaidon hankkiminen ja ylläpito edellyttävät opiskelijalta myös opiskelun ulkopuolelle ulottuvaa aktiivisuutta.

Learning outcomes

Venäjän kielen ja kulttuurin perusopinnot suoritettuaan opiskelija
- pystyy viestimään suullisesti ja kirjallisesti työ- ja arkielämän tilanteissa venäjän kielellä
- osaa ylläpitää ja kehittää kielitaitoaan ja muuta kieliasiantuntijuuttaan omatoimisesti
- tuntee venäjän kieliopin ja äännerakenteen keskeiset ilmiöt
- tuntee Venäjän historiaa ja yhteiskuntaa ja venäläistä kirjallisuutta ja kulttuuria

Structure

Select all (26–28 cr)