VENP1002 Russian Grammar 2 (3 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish, Russian
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssilla perehdytään venäjän kielen keskeiseen kielioppiin ja harjoitellaan erityisesti suomenkieliselle venäjän oppijalle vaikeita kieliopillisia asioita.

Suoritustavat

Luento, harjoitukset ja itsenäiset tehtävät.

Vaihtoehtoinen suoritustapa: Kirjatentti: E.П. Ласкарева (2006) Чистая грамматика, s. 65-247., A. Mustajoki & M. Alestalo-Shepelenko (2001) Taipuisa venäjä, s. 73-101, A. Mustajoki & H. Niemensivu (1990) Venäjän kielen vaikeuksia, s. 7-97. M. Ojanen (1994) Grammatika. Venäjän kielioppi. WSOY, s. 135-210.

Arviointiperusteet

Kertauskuulustelujen (2) keskiarvo.

Kertauskuulustelu.

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija
- tuntee venäjän kielen kieliopista erityisesti verbien muodostukseen ja käyttöön liittyvät keskeiset säännöt ja osaa soveltaa niitä kielenkäytössään.
- osaa käyttää prepositioita ja konjunktioita lauseita muodostaessaan
- hallitsee venäjänkieliset verbeihin, prepositioihin ja konjunktioihin liittyvät kielioppitermit.

Study materials

M. Ojanen (1994) Grammatika. Venäjän kielioppi. WSOY, s. 135-210. Opettajan laatimat harjoitukset.

Literature

  • A. Mustajoki & H. Niemensivu (1990) Venäjän kielen vaikeuksia, s. 7-97.
  • A. Mustajoki & M. Alestalo-Shepelenko (2001) Taipuisa venäjä, s. 73-101.
  • M. Ojanen (1994) Grammatika. Venäjän kielioppi. WSOY, s. 135-210.
  • E.П. Ласкарева (2006) Чистая грамматика, s. 65-247.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish, Russian

Teaching

x

Exam (3 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish, Russian

Teaching