VENP1000 Introduction to Russian language (3 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Russian
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssilla harjoitellaan luetun- ja kuullunymmärtämistä sekä suullisia viestintätaitoja. Vahvistetaan venäjän kielen perussanaston tuntemusta.

Suoritustavat

Harjoitukset (luetun- ja kuullunymmärtäminen, suullinen viestintä sekä kieliopilliset rakenteet).
Vaihtoehtoinen suoritustapa: näyttökoe.

Arviointiperusteet

Kertauskuulustelu, jossa arvioidaan ym. osa-alueiden hallintaa.

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija
- pystyy erottamaan oleellisen informaation sekä kirjallisista että suullisista teksteistä, jotka käsittelevät venäläistä yhteiskuntaa ja ihmisten arkielämää
- pystyy viestimään tavallisimmissa puhetilanteissa venäjäksi.

Study materials

Opettajan laatimat tehtävät ja tekstit.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Russian

Teaching