VENP303 Oral Communication 1 (2 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Russian
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssilla vahvistetaan suullista kielitaitoa ja opetellaan valmistamaan esityksiä venäjän kielellä. Kurssi kehittää esiintymis- ja ryhmätyötaitoja.

Suoritustavat

Suullisen esiintymisen harjoittelu, ryhmä- ja parityöt.

Vaihtoehtoinen suoritustapa: Riittävän suullisen kielitaidon osoittaminen haastattelussa.

Arviointiperusteet

Jatkuva arviointi tuntiosallistumisen ja annettujen tehtävien suorittamisen perusteella.

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija
- osaa osallistua keskusteluun arkitilanteisiin liittyvistä aiheista
- osaa käyttää venäjänkielisen puheen intonaatiota
- osaa valmistaa ja pitää lyhyitä puhe-esityksiä.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Russian

Teaching