VENP402 Russian Literature 2 (2 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish, Russian
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssilla syvennetään venäläisen kaunokirjallisuuden ja kirjallisuuden historian tuntemusta.

Suoritustavat

Kirjallisuuden itsenäinen lukeminen (osin suomeksi), luennot, teosten analyysi venäjäksi ja yhden kirjoitelman kirjoittaminen luetun pohjalta.

Vaihtoehtoinen suoritustapa: Kirjatentti: K. Ekonen & S. Turoma (toim.) (2011) Venäläisen kirjallisuuden historia, s. 377-416, 437-479, 484-494, 525-539, 553-565, 567-628 ja alla mainitut kaunokirjalliset teokset.

Arviointiperusteet

Kirjoitelman arviointi ja kertauskuulustelu.

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija
- tuntee 1900-2000-luvun keskeisimpien kirjailijoiden elämänkerran ja tuotannon
- on lukenut ja tuntee alla mainitut teokset
- ymmärtää kirjallisuuden yhteyden Venäjän yhteiskuntaan ja kulttuuriin

Study materials

М. Зощенко, Баня; Аристократка; История болезни; И Бунин, Холодная осень, Господин из Сан-Франциско; В. Шукшин, Рассказы; Л. Улицкая, Весёлые похороны.

Literature

  • K. Ekonen & S. Turoma (toim.) (2011) Venäläisen kirjallisuuden historia, s. 377-416, 437-479, 484-494, 525-539, 553-565, 567-628.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish, Russian

Teaching

x

Exam (2 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish, Russian

Teaching