VENP1001 Russian Grammar 1 (3 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish, Russian
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssilla perehdytään venäjän kielen keskeiseen kielioppiin ja harjoitellaan erityisesti suomenkieliselle venäjän oppijalle vaikeita kieliopillisia asioita.

Suoritustavat

Luento, harjoitukset ja itsenäiset tehtävät.

Arviointiperusteet

Kertauskuulustelujen (2) keskiarvo.

Kertauskuulustelu.

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija
•tuntee venäjän kielen nominien ja adverbien kieliopilliset kategoriat
•osaa tunnistaa tekstissä esiintyvien nominien ja adverbien kieliopilliset merkitykset
käyttää prepositioita ja konjunktioita lauseita muodostaessaan
•osaa taivuttaa nominit.

Study materials

M. Ojanen (1994) Grammatika. Venäjän kielioppi. WSOY, s. 24-134; 210-243.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish, Russian

Teaching

x

Exam (3 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish, Russian

Teaching