VENP404 Cultural History of Russia (2 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
English, Russian
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssi antaa perustiedot Venäjän kulttuurihistorian keskeisimmistä prosesseista ja aikakausista 900-luvulta nykyaikaan, jotka ovat vaikuttaneet venäläisen identiteetin kehittymiseen.

Suoritustavat

Luennot, itseopiskelu.

Vaihtoehtoinen suoritustapa: Kirjatentti: P. Pesonen (2004) Venäjän kulttuurihistoria tai Березовая, Л.Г. Берлякова (2017) История русской культуры в 2 частях. tai История русской культуры IX-XX веков. Под ред. Л.В.Кошман. Учебное пособие. Москва: КДУ, 2006.

Arviointiperusteet

Kertauskuulustelu.

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija
- hallitsee perustiedot venäläisestä kulttuurista
- tuntee eri aikakausien keskeisimmät kulttuuri-ilmiöt.

Study materials

Opettajan laatimat oppimateriaalit.

Literature

  • История русской культуры IX-XX веков. Под ред. Л.В.Кошман. Учебное пособие. Москва: КДУ, 2006.
  • P. Pesonen (2004) Venäjän kulttuurihistoria
  • Березовая, Л.Г. Берлякова (2017) История русской культуры в 2 частях.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
English, Russian

Teaching

x

Exam (2 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
English, Russian

Teaching