VENP204 Written Communication 1 (3 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Russian
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssilla harjoitellaan erilaisten tekstien ja asiakirjojen tuottamista, mikä kehittää työelämässä tarvittavia tekstitaitoja.

Suoritustavat

Jakson aikana laaditaan viisi lyhyehköä kirjoitelmaa ja kolme asiatekstiä.
Vaihtoehtoinen suoritustapa: Laaditaan itsenäisesti viisi pitkähköä kirjoitelmaa ja viisi asiatekstiä venäjäksi.

Arviointiperusteet

Kolmen parhaan kirjoitelman ja kahden parhaan asiatekstin keskiarvo.

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija
- osaa laatia aiheeltaan arkielämään liittyviä ohjattuja kirjoitelmia (kuvauksia, arviointeja ja kertomuksia)
- osaa tuottaa lyhyitä asiatekstejä suomenkielisen aineiston pohjalta
- hallitsee peruskielioppirakenteet

Study materials

Opettajan laatima oppimateriaali.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Russian

Teaching