VENP105 Pronunciation and Phonetics (2 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish, Russian
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssilla tutustutaan venäjän äännerakenteeseen, opetellaan tuottamaan venäjän äänteitä sekä perehdytään niiden artikulatoriseen luokitteluun.

Suoritustavat

Opiskelutapa: Teoria-alustukset ja ääntämisharjoitukset.

Vaihtoehtoinen suoritustapa äidinkieleltään venäläisille: Kirjatentti V. de Silva, K. Mäkilä, H. Kärkkäinen & R. Ullakonoja (2010) Uusi venäjän ääntämisopas.

Arviointiperusteet

Kertauskuulustelu, joka koostuu ääntämiskokeesta ja teoriakysymyksistä.

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija
- osaa kuvata kielen ilmiöitä foneettisin käsittein sekä suomeksi että venäjäksi
- osaa omassa puheessaan tuottaa mm. painolliset ja painottomat vokaalit, liudentuneet ja liudentumattomat konsonantit sekä soinnillisuus-soinnittomuus distinktion konteksteissaan
- käyttää omassa puheessaan lisäksi venäjän kielelle ominaisia prosodisia piirteitä kuten sanarytmiikkaa ja intonaatiorakenteita kohtalaisesti
- hallitsee foneettisen tarkekirjoituksen (IPA) perusperiaatteet sovellettuna venäjän kieleen.

Literature

  • V. de Silva, K. Mäkilä, H. Kärkkäinen & R. Ullakonoja (2010) Uusi venäjän ääntämisopas.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish, Russian

Teaching

x

Exam (2 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish, Russian

Teaching