VENP403 History of Russia (2 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish, Russian
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssilla tutustutaan Venäjän yhteiskunnan pääkehitysvaiheisiin.

Suoritustavat

Johdantoluennot, ryhmätyöskentely, kirjallinen työ annetun aineiston pohjalta.

Vaihtoehtoinen suoritustapa: Kirjatentti: K. Ketola & T. Vihavainen (2011) Suuri ja mahtava, tai K. Ketola & T. Vihavainen (2008) Venäjän historia suomalaisille yritysjohtajille.

Arviointiperusteet

Kertauskuulustelu.

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija
- hallitsee perustiedot Venäjän historiasta, politiikasta ja yhteiskunnasta
- osaa kerätä aiheeseen liittyvää tietoa, pystyy ymmärtämään ja arvioimaan asiatekstejä

Literature

  • K. Ketola & T. Vihavainen (2008) Venäjän historia suomalaisille yritysjohtajille.
  • K. Ketola & T. Vihavainen (2011) Suuri ja mahtava.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish, Russian

Teaching

x

Exam (2 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish, Russian

Teaching