VENP401 Russian Literature 1 (2 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish, Russian
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssilla tutustutaan venäläiseen kaunokirjallisuuteen ja kirjallisuuden historiaan.

Suoritustavat

Luento, kirjallisuuden itsenäinen lukeminen (osin suomeksi), suullinen esitelmä tunnilla.

Vaihtoehtoinen suoritustapa: Kirjatentti: K. Ekonen & S. Turoma (toim.) (2011) Venäläisen kirjallisuuden historia, s. 15-44, 120-133, 160-168, 186-241, 253-347, 355-362 ja alla mainitut kaunokirjalliset teokset.

Arviointiperusteet

Esitelmän arviointi ja kertauskuulustelu.

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija
- tuntee pääpiirteissään Venäjän kaunokirjallisuutta 1800-luvun lopulle asti: suuntaukset, keskeiset kirjailijat (elämäkerta ja tuotanto)
- on lukenut ja tuntee alla mainitut teokset
- ymmärtää kaunokirjallisuuden aseman venäläisessä kulttuurissa.

Study materials

И. Тургенев, Ася; Первая любовь; Л. Толстой, После бала; А. Чехов, Лошадиная фамилия; Шуточка, Толстый и тонкий, Восклицательный знак

Literature

  • K. Ekonen & S. Turoma (toim.) (2011) Venäläisen kirjallisuuden historia, s. 15-44, 120-133, 160-168, 186-241, 253-347, 355-362.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish, Russian

Teaching

x

Exam (2 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish, Russian

Teaching