VENP002 Introduction to Russian Language Research (2 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish, Russian
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssilla tutustutaan kielitieteen osa-alueisiin, niiden peruskäsitteisiin sekä venäjänkieliseen kielitieteelliseen terminologiaan.

Suoritustavat

Luennot ja harjoitukset.

Vaihtoehtoinen suoritustapa: Kirjatentti M. Ванхала-Анишевски (2003) Основы языкознания sekä A. Nikunlassi (2002) Johdatus venäjän kieleen ja sen tutkimukseen, s. 9-70.

Arviointiperusteet

Kertauskuulustelu.

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija
- osaa luonnehtia kielen eri osa-alueita ja tunnistaa niitä yhdistävät ja erottavat piirteet
- hallitsee osa-alueita kuvaavat keskeiset käsitteet venäjäksi ja osaa määritellä ne
- kykenee soveltamaan oppimaansa venäjän kieleen.

Literature

  • A. Nikunlassi (2002) Johdatus venäjän kieleen ja sen tutkimukseen, s. 9-70.; ISBN: 951-792-115-2
  • M. Ванхала-Анишевски (2003) Основы языкознания.; ISBN: 978-951-39-1470-7

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish, Russian

Teaching

x

Exam (2 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish, Russian

Teaching