LBIKOK Liikuntabiologinen opintokokonaisuus (30 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Elective studies:
Yes
Requires application:
Yes
Application instructions:

Vain Tieto- ja ohjelmistotekniikan kandidaatti- ja DI-koulutuksen opiskelijoille (https://opinto-opas.jyu.fi/2021/fi/koulutus/tekkandimaisterikou/ ).

Description

Liikuntabiologian laaja opintokokonaisuus on tarkoitettu DI-koulutuksessa opiskelevien suuntautumisvaihtoehdoksi kandidaattivaiheessa. Tämä kokonaisuus sisältää liikuntabiologian perusteita. Opiskelija voi valita opintotarjottimelta biomekaniikkaan tai liikuntafysiologiaan suuntaavia opintojaksoja. Kokonaisuus antaa valmiudet liikuntabiologisten peruskäsitteiden ja ilmiöiden ymmärtämiseen sekä valmiudet valita liikuntabiologian syventävien opintojen suuntautumisvaihtoehto.

Learning outcomes

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija

· hallitsee perusteet ihmisen elimistön rakenteesta ja toiminnasta levossa

· on tutustunut liikunnan vaikutuksiin elimistön rakenteeseen ja toimintaan

· ymmärtää miten biomekaniikan avulla pystytään syventämään tietoa kehon liikkeistä ja liikkumisesta

· kykenee selittämään fyysistä kuormittumista ja harjoittelua liikuntabiologian peruskäsitteiden avulla

· on saanut kokemusta liikuntabiologisista mittausjärjestelmistä ja toimimisesta tutkimusryhmän jäsenenä

· osaa tulkita ja raportoida liikuntabiologisia mittaustuloksia ja kykenee keskustelemaan niistä liikuntabiologista peruskäsitteistöä hyödyntäen

· on vaihtoehtoisten opintojaksojen avulla syventänyt osaamistaan biomekaniikan tai fysiologian suuntaan

Structure

Select all (20+ cr)