LTKY1001 Introduction to Sport and Health Sciences (1 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Coordinating organisation:
Open University, Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Liikunta- ja terveystieteellisen koulutuksen ja tutkimuksen keskeiset tavoitteet (tiedon lisääminen ihmisen liikunnasta, terveydestä ja hyvinvoinnista elämänkulun eri vaiheissa)

Liikuntatieteellisen tiedekunnan toiminta ennen ja nyt
Tiedekunnan oppiaineet, tutkimusalueet ja tutkimusmenetelmät
Tutustuminen liikunta- ja terveyslaboratorioihin ja liikunnanopettajakoulutuksen opetustiloihin.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
  • erottaa erilaisia liikunnan ja terveyden tutkimuksen näkökulmia sekä tutkimustapoja
  • ymmärtää liikunta- ja terveystieteiden monitieteisen luonteen

Completion methods

Method 1

Description:
Luennot (8 t luentoa ja 4 t tutustuminen laboratorioihin ja saleihin), itsenäinen työskentely ja luentotehtävän tekeminen. Kurssi suoritetaan ensimmäisenä opiskelusyksynä.
Evaluation criteria:
Kirjallisten tehtävien hyväksytty suorittaminen
Time of teaching:
Period 1
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (1 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Study methods:

Luennot (8 tuntia luentoa ja 4 tuntia tutustuminen tiedekunnan laboratorioihin ja saleihin), itsenäinen työskentely ja luentotehtävän tekeminen.

Teaching