LBIP1000 Basics of Biomechanics (2–5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Tweet text

Kurssilla tutustutaan voimantuoton biomekaanisiin perusteisiin, ja opitaan kuvailemaan ja tulkitsemaan kehon liikkeitä kinematiikan ja kinetiikan avulla.

Description

Kehon liikkeiden fysiikkaa

Kinematiikka, heitot, hypyt

Dynamiikka, liikkumisessa vaikuttavat voimat

Voiman mittaaminen ja mittaamiseen liittyvät virheet

Vivut, voiman momentti

Lihaspituuden vaikutus voimaan

Lihastyötavat

Massakeskipiste ja sen liike

Työ, teho, energia, jouset

Liikemäärä, Impulssi 

Learning outcomes

Opintojaksolta valmistuttuaan opiskelija

- tietää biomekaniikan keskeiset käsitteet

- tuntee voiman mittaukseen, analysointiin ja tulkintaan liittyvät perusteet

- osaa ratkaista heittoliikkeeseen, vipuihin, massakeskipisteeseen, voimiin, energiaan ja työhön liittyviä laskutehtäviä

- osaa selittää lihaspituuden ja lihastyötavan vaikutuksia voimantuottoon

- osaa käyttää taulukkolaskinohjelmaa yksinkertaisten laskutehtävien ratkaisussa

- osaa tehdä tulkintoja liikkeestä biomekaanisia signaaleja esittävän kuvan perusteella

- ymmärtää miten biomekaniikan avulla pystytään syventämään tietoa kehon liikkeistä ja liikkumisesta

Literature

  • Enoka, R. M. 2015. Neuromechanics of Human Movement, part I. Champaign. IL, USA: Human Kinetics (147 s.) Sivut 1-91 ja 105-161 (eli Part I poislukien Dynamic analysis). ISBN: 9780736066792, 0736066799

Completion methods

Method 1

Description:
Luentoja 20 tuntia, sisältäen luentosalidemoja Laskuharjoituksia 4 tuntia. Alkutesti hyväksytty/hylätty. Aktiivinen osallistuminen luennoille ja luentosalisalidemoihin. Laskuharjoitusten tekeminen. Luentojen ja luentosalidemonstraatioiden tentti.
Evaluation criteria:
Hyväksytty alkutesti, Luentotentti 40%, kirjatentti 40%, laskuharjoitustehtävät 20%. Edellytyksenä luentosalidemoissa läsnäolo.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching