LBIP1011 Exercise Physiology I (1–4 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Energia-aineenvaihdunnan perusteet
Energiankulutus levossa ja kuormituksessa
Hengitys- ja verenkiertoelimistön toiminta
Harjoitusadaptaatioiden perusteet
Ylipaino, lihavuus ja painon hallinta

Learning outcomes

Opintojaksolta valmistuttuaan opiskelija osaa

- selittää kuormitusfysiologian peruskäsitteet ja terminologian

- selittää energia-aineenvaihdunnan toiminnan periaatteet ja yhteyden suorituskykyyn

- hengitys- ja verenkiertoelimistön toiminnan periaatteet ja yhteyden suorituskykyyn

- kuvailla voima- ja kestävyysharjoitteluadaptaatioiden periaatteet sekä muiden suorituskykyyn ja harjoitteluun vaikuttavien tekijöiden merkityksen

Additional information

1. kevätlukukausi, 3. periodi

Description of prerequisites

LBIP009 Tuki- ja liikuntaelimistön anatomia, LBIP010 Fysiologian perusteet (koskee LBI opiskelijoita)

Literature

  • McArdle, W. D., Katch, F. I. & Katch V.L (2007, 2009 tai 2015) Exercise Physiology, Energy, Nutrition and Human Performance. Baltimore, ML, USA: Lippincott Williams & Wilkins (ss. 110-247, 269-353, 462-541, 808-833) (LBI 330 s.); ISBN 9781451191554 978-1-4511-9383-1 1451191553

Completion methods

Method 1

Description:
Luennot 16 tuntia, luentosalidemonstraatiot 6 tuntia (syke ja verenpaine, hapen- ja energiankulutus, anaerobinen suorituskyky), Luentosalidemonstraatioiden suorittaminen. Kirjallisuuden tenttiminen
Evaluation criteria:
Luentosalidemonstraatiot suoritettava hyväksytysti, kirjallisuustentti 100%
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (4 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching