LBIP1001 Basics of Cell and Molecular Biology (2 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Tweet text

Kurssilla tutustutaan liikunta- ja terveystieteilijän kannalta olennaisimpiin solu- ja molekyylibiologian perusteisiin.

Description

1. Solun perusrakenne ja tärkeimmät biomolekyylit

2. Geneettinen informaatio ja sen luenta proteiiniksi

  • (DNA:sta proteiiniksi: transkriptio ja translaatio eli proteiinisynteesi sekä proteiinien hajotus)

3. Genetiikka ja epigenetiikka

4. Solujen sisäinen viestintä ja kommunikointi

  • (liikunta- ja terveysvasteiden ja adaptaatioiden molekylaarinen perusta)

5. Energia-aineenvaihdunta: makromolekyylien katabolia ja anabolia

6. Soluista kudoksiksi:

  • Miten soluista rakentuu kudokset, solujen ja solujen tukirangan perustoiminnat (solukalvot ja kalvopotentiaali, aktiopotentiaali, lihassupistus, solujen tukirangan merkitys jne.)

Learning outcomes

Opintojaksolta valmistuttuaan opiskelija osaa:

· kertoa solujen tärkeät biomolekyylit ja miten ne liittyvät solujen toimintaan

· kuvailla solujen perusrakenteet ja toiminnan pääperiaatteet

· selittää perimän rakenteen ja toiminnan peruskäsitteet ja merkityksen

· kuvailla geneettisen informaation luennan perusteet

· kertoa miten geenien luenta etenee proteiinisynteesiin

· esittää aerobisen ja anaerobisen energia-aineenvaihdunnan ja makromolekyylien anabolian ja katabolian perusperiaatteet

· selittää perusteet solujen ja kudosten kommunikoinnille

· toimia liikunta- ja terveysalalla käyttäen tarvittaessa solu- ja molekyylibiologian peruskäsitteistöä

Study materials

Oheislukemistolla kurssilla muuta kirjallisuutta ja videomateriaalia kuten:

http://www.solunetti.fi/fi/solubiologia/ (n. 50 s)

Heino ja Vuento: Biokemia ja solubiologia. (yht. n. 10 s)

  • Genomin rakenne ja geenien ilmentyminen s 187-196 =10 s


Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching