LBIP2000 Basics of the Neuromuscular System (7 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Kurssilla luodaan perusteet hermolihasjärjestelmän rakenteen ja sen toiminnan ymmärtämiseen. Kurssilla käydään läpi, kuinka hermosto ohjaa lihaksen voimantuottoa suhteessa ympäristöönsä ja tuottaa tarkoituksenmukaisen liikkeen. Kurssilla tutustutaan myös hermolihasjärjestelmän toiminnan tutkimukseen liittyviin merkittävimpiin tutkimusmenetelmiin.

- Lihaksen tahdonalainen aktivointi

- Lihaksen supistumismekanismit sarkomeeritasolla

- Lihaksen voimantuottoon vaikuttavat hermostolliset tekijät

- Lihasaktiivisuus (EMG) ja sen mittaaminen

- Signaalien prosessointi ja tulkinta

- Lihastoiminnan selkäydintason säätely

- Refleksit

- Lihastoiminnan korkeampi säätely

- Motorisen aivokuoren magneettistimulaatio

Learning outcomes

Opintojaksolta valmistuttuaan opiskelija

- tuntee hermolihasjärjestelmän keskeiset rakenteet ja niiden toiminnat

- ymmärtää miten liike syntyy ja miten sitä ohjataan

- osaa kuvailla lihaksen aktivointi- ja supistumismekanismit sarkomeeritasolla

- osaa selittää voimantuottoon vaikuttavia hermostollisia tekijöitä

- tuntee hermolihasjärjestelmän toimintaa tutkivia mittausteknologioita sekä mittaukseen, analysointiin ja tulkintaan liittyvät perusteet

- osaa suunnitella, toteuttaa ja raportoida pienimuotoisen hermolihasjärjestelmän toimintaan liittyvän tutkimuksen ryhmässä

Additional information

3.-4. periodi.

Description of prerequisites

LBIP009 Tuki- ja liikuntaelimistön anatomia, LBIP1000 Biomekaniikan perusteet

Literature

  • Enoka, R. M. 2015. Neuromechanics of Human Movement, part I. Champaign. IL, USA: Human Kinetics (496 s.) Sivut 173-305 (eli Part II).; ISBN: 978-1-4504-5880-1

Completion methods

Method 1

Description:
Luentoja 24 tuntia, sisältäen luentosalidemonstraatiot. Laboratoriodemonstraatiot 6 tuntia. Ryhmätyö 40 tuntia.
Evaluation criteria:
Luentotentti 40%, kirjatentti 40%, ryhmätyö 20%. Edellytyksenä luentosalidemoissa ja laboratorioharjoituksissa läsnäolo.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (7 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching