LBIP006 Practises in Exercise Physiology (3 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Kurssilla perehdytään keskeisten kuormitusfysiologisten muuttujien mittaamiseen, niiden hyödyntämiseen käytännön mittausasetelmissa sekä mittaustulosten raportointiin.

1) Työ, teho ja mekaaninen hyötysuhde, 2) eri energiantuottosysteemien rooli lyhyessä maksimikuormituksessa, 3) voimaharjoituksen akuutit fysiologiset vasteet, 4) taloudellisuus aerobisessa kuormituksessa ja 5) sykevälivaihtelu kuormituksessa

Learning outcomes

Opintojaksolta valmistuttuaan opiskelija

- osaa laskea mekaanisen työn ja tehon polkupyörä-, käsiergometri ja askelluskuormituksessa

- osaa määrittää mekaanisen hyötysuhteen aerobisessa kuormituksessa

- osaa määrittää eri energiatuottosysteemien (aerobinen energiantuotto, glykolyysi ja kreatiinifosfaatti) suhteelliset osuudet supramaksimaalisessa kuormituksessa

- ymmärtää erityyppisten voimaharjoitusten vaikutuksia veriplasman volyymiin, veren laktaatti- ja glukoosipitoisuuksiin ja lihasväsymykseen

- ymmärtää juoksun taloudellisuuteen vaikuttavia tekijöitä

- ymmärtää sykevälivaihtelun käyttäytymistä erilaisissa kuormituksissa

- osaa kuvata käyttämiensä mittauslaitteiden toimintamekanismit ja mittausten virhelähteet

- osaa soveltaa oppimiaan menetelmiä tutkimusongelman ratkaisemiseksi

- on tutustunut tutkimuksen tekemisen eri vaiheisiin

- osaa raportoida tutkimustuloksiaan selkeästi ja loogisesti, sekä pohtia niitä kirjallisuuden avulla

- on saanut kokemusta toimimisesta tutkimusryhmän jäsenenä

Additional information

1. kevätlukukausi, 3. periodi

Description of prerequisites

LBIP009 Tuki- ja liikuntaelimistön anatomia, LBIP010 Fysiologian perusteet, LBIP1011 Kuormitusfysiologia I aloitettu, LBIP1012 Kuormitusfysiologia II aloitettu

Completion methods

Method 1

Description:
Harjoitukset 20 tuntia (10 h +10 h), harjoitusten raportointi.
Evaluation criteria:
Harjoitukset suoritettava hyväksytysti ja raportoitava. Jokaiseen harjoitukseen kuuluu kaksi osaa: ensimmäisellä kerralla (2 h) opetellaan menetelmien käyttö ja käydään läpi tarvittava teoria, ja toisella kerralla (2 h) menetelmiä hyödynnetään jossakin tutkimusasetelmassa. Jälkimmäisestä kerrasta kirjoitetaan tutkimusraportti, joka arvioidaan.
Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching

x

Participation in teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching