LBIP1002 Biochemistry and Energy Metabolism (3 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Tweet text

Kurssilla syvennytään liikuntaelimistön kannalta olennaiseen energia-aineenvaihduntaan ja siihen liittyvään biokemiaan.

Description

1. Pohjustukseksi perusteita biomolekyyleistä, metaboliasta, pH:sta ja entsyymeistä

2. Välittömät energianlähteet, glykolyysi ja hiilihydraatit

3. Sitruunahappokierto

4. Elektroninsiirtoketju

5. Lipidimetabolia

6. Hiilihydraattimetabolia, varastointi ja säätely

7. Aminohapot ja proteiinit

8. Aminohappometabolia


Learning outcomes

Opintojaksolta valmistuttuaan opiskelija:

· osaa esittää hiilihydraattien, rasvojen ja proteiinien rakenteet ja toiminnan elimistössä

· pystyy selittämään energia-aineenvaihdunnan biokemialliset reaktiot energiantuotossa

· osaa kuvailla energia-aineenvaihdunnassa olennaisten makromolekyylien synteesin

· pystyy kuvailemaan proteiinien ja aminohappojen aineenvaihdunnan

· ymmärtää energia-aineenvaihdunnan reaktioiden merkityksen fyysisessä kuormituksessa ja niiden yhteyden koko kehon tason kuormitusfysiologiaan

· oppii kriittisesti tulkitsemaan biokemiaan ja energia-aineenvaihduntaan liittyviä virheellisiä käsityksiä ja sovelluksia sekä argumentoimaan käyttäen tieteellistä käsitteistöä

· oppii tutkivaksi oppijaksi

Additional information

1. lukuvuoden kevät, 3. periodi.

Compulsory prerequisites

Study materials

Heino ja Vuento: Biokemia ja solubiologia. (yht. n. 70 s):

-Elämän kemia s. 10-25 =15 s

-Biomolekyylit s. 26-64

-Solun aineenvaihdunta s 102-107, 109-123, 124-127, 146-159

Muu kirjallisuus tai videomateriaali

Literature

  • Campbell, M. K., Farrell S. O. 2018. Biochemistry. 9th edition. Belmont, CA, USA: Thompson Brooks/Cole (300 s.) tai vanhemmat 7. ja 8. painokset.

Completion methods

Method 1

Description:
Luentoja 16 tuntia sekä lisäluettavaa Luentojen ja lisäluettavan tenttiminen.
Evaluation criteria:
Luentotentti 100%
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching