LBIA012 Biomechnical Imaging Methods (4 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Tweet text

Kurssilla tutustutaan erilaisiin kuvantamismenetelmiin, erityisesti liikeanalyysin ja ultraäänen käyttöön liikuntabiologisessa tutkimuksessa.

Description

Liikkeen kuvaamisen periaatteet

Liikkeen kuvaus ja analysointi

Kinemaattisten muuttujien tulkinta

Erilaisten kuvantamismenetelmien esittely

Ultraäänikuvantamisen perusteet

Lihaksen, rasvakudoksen ja jänteen kuvantaminen, analysointi ja raportointi

Learning outcomes

Opintojaksolta valmistuttuaan opiskelija

- tunnistaa erilaisia kuvantamismenetelmiä ja niiden käyttökohteita

- osaa kuvata anatomisia rakenteita ultraäänen avulla ja tunnistaa ultraäänen käyttömahdollisuudet tutkimuksessa

- osaa luoda 2D ja 3D liikeanalyysiasetelman ja kuvata liikesuoritusta

- osaa analysoida ja tulkita kuvantamismenetelmillä saatuja tuloksia sekä koko kehon että lihaksen ja jänteen tasolla

- osaa raportoida mittausasetelman ja pohtia virhelähteitä

- osaa toimia vastuullisesti ryhmän jäsenenä ja arvioida työskentelyään

Additional information

2. syyslukukausi

Description of prerequisites

LBIP009 Tuki- ja liikuntaelimistön anatomia
LBIP1000 Biomekaniikan perusteet

LBIP2000 Hermolihasjärjestelmän perusteet

Study materials

Luennolla jaettava materiaali

Completion methods

Method 1

Description:
Luentoja ja harjoituksia 20 h
Evaluation criteria:
Luentotentti 20%, Liikeanalyysitehtävien raportointi: 40%, Ultraäänikuvantamisen ryhmätyö: 40%. Itsearvioinnin tekeminen.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (4 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching