LBIP009 Musculoskeletal System Anatomy (2–4 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Tweet text

Kurssilla perehdytään tuki- ja liikuntaelimistön anatomiaan ja lihasten toimintaan tavallisimmissa kuntosaliliikkeissä.

Description

Anatominen terminologia
Tuki- ja liikuntaelimistön rakenne ja perustoiminta
Keskus- ja ääreishermoston rakenne


Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

- hallitsee keskeisen tuki- ja liikuntaelimistön anatomiaan liittyvän terminologian

- tunnistaa eri kudosten tyypilliset ominaisuudet

- osaa nimetä liikkumiseen keskeisesti liittyvät luut ja nivelet sekä niiden anatomiset rakenteet

- osaa nimetä liikkumiseen keskeisesti liittyvät lihakset origoineen ja insertioineen

- osaa nimetä keskus- ja ääreishermoston perusrakenteet

- osaa nimetä tavallisimmissa kuntosaliliikkeissä agonisteina ja synergisteinä toimivat lihakset ja ymmärtää erilaisten lihastyötapojen roolin liikkeiden eri vaiheissa

- ymmärtää vipusysteemien ja lihasten kuormittumisen välisen yhteyden

Additional information

1. syyslukukausi

Study materials

Delavier, F. 2013 Lihaskuntoharjoittelu ja venyttely (4. uudistettu suomenkielinen painos). Suomi: VK-Kustannus (192 s.).

Literature

  • Nienstedt, W., Hänninen, O., Arstila, A. & Björkqvist, S.-E. 2019. Ihmisen fysiologia ja anatomia. 18.-21. painos . Helsinki: Sanoma Pro. (ss. 52-164, 516-538) (134 s.). ISBN: 978-952-63-3069-3
  • Platzer, W. 2014. Color Atlas of Human Anatomy Locomotor System, Vol. 1. 7th edition. Stuttgart, Germany: Georg Thieme Verlag (ss. 2, 8-33, 36-173, 186-267 ja 276-295) (264 s.). ISBN: 9780323393225

Completion methods

Method 1

Description:
Luennot 14 tuntia, luentosalidemonstraatiot 6 tuntia.
Evaluation criteria:
Alkutentti hyväksytty / hylätty. Luentosalidemonstraatiot suoritettava hyväksytysti. Luento-, luentosalidemonstraatio- ja kirjallisuustentit 100%.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (4 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching