LBIP010 Basics of Physiology (2–4 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Tweet text

Kurssilla perehdytään ihmisen elinjärjestelmien perusrakenteisiin ja toimintaan lepotilassa.

Description

Energia-aineenvaihdunta

Veri ja verenkiertoelimistö, elimistön nesteet

Autonominen hermosto

Elimistön puolustusjärjestelmä

Hengityselimistö

Ruuansulatuselimistö ja virtsaneritys

Elimistön nestetilat- ja nestetasapaino

Happo-emästasapaino

Lämmönsäätely

Hormonieritys

Luentosalidemonstraatiot: EKG, Spirometria ja perusaineenvaihdunta

Learning outcomes

Opintojaksolta valmistuttuaan opiskelija osaa kuvailla

- keskeisiltä osiltaan energiantuoton toimintamekanismit

- verenkiertoelimistön ja veren rakenteen, toimintamekanismit ja päätehtävät
- autonomisen hermoston rakenteen, toimintamekanismin ja päätehtävät
- immunologisen järjestelmän rakenteen, toimintamekanismin ja päätehtävät

- hengityselimistön rakenteen, toimintamekanismin ja päätehtävät
- munuaisten rakenteen, toimintamekanismin ja päätehtävät
- ruuansulatuselimistön rakenteen, toimintamekanismin ja päätehtävät
- endokriinisen järjestelmän rakenteen, toimintamekanismin ja päätehtävät

Literature

  • Juhani Leppäluoto, Hannu Rintamäki, Olli Vakkuri, Heidi Vierimaa, Timo Lauri 2019. Anatomia ja fysiologia - Rakenteesta toimintaan. 9., uudistettu painos. Sanoma Pro, Helsinki (440 s.); ISBN: 978-952-63-5311-1

Completion methods

Method 1

Description:
Liikuntabiologian opiskelijat valitsevat suoritustavan 1 (4 op). Suoritustavat: Luennot 14 tuntia, luentosalidemonstraatiot 6 tuntia. Luentojen ja luentosalidemonstraatioiden suorittaminen ja tenttiminen yhdessä kirjallisuuden kanssa. Liikuntabiologian opinnoissa opintojakson laajuus on aina 4 op. Terveystiedon ja terveystieteiden perusopintojen sivuaineopiskelijat (muista tiedekunnista) suorittavat vain kirjatentin (2 op). Jos olet terveystiedon tai terveystieteiden perusopintojen opiskelija muista tiedekunnista, vaihda syksystä 2021 alkaen vastaavuuksista tilalle Sisussa jakso LBIP1015 (2 op).
Evaluation criteria:
Luentosalidemonstraatiot suoritettava hyväksytysti. Tentti 100%.
Time of teaching:
Period 1
Select all marked parts

Method 2

Description:
Terveystiedon ja terveystieteiden perusopintojen sivuaineopiskelijat (muista tiedekunnista) valitsevat suoritustavan 2 (kirjatentti 2 op).
Select all marked parts

Method 3

Description:
Syksystä 2021 lähtien liikuntabiologian tutkinto- ja sivuaineopiskelijat valitsevat suoritustavan 3 (4 op). Suoritustavat: Luennot 14 tuntia, luentosalidemonstraatiot 6 tuntia. Luentojen ja luentosalidemonstraatioiden suorittaminen ja tenttiminen yhdessä kirjallisuuden kanssa.
Evaluation criteria:
Luentosalidemonstraatiot suoritettava hyväksytysti. Tentti 100%.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching
x
x

Exam (2 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Literature:
  • Juhani Leppäluoto, Hannu Rintamäki, Olli Vakkuri, Heidi Vierimaa, Timo Lauri 2019. Anatomia ja fysiologia - Rakenteesta toimintaan. 9., uudistettu painos. Sanoma Pro, Helsinki (440 s.); ISBN: 978-952-63-5311-1
No published teaching
x

Participation in teaching (2–4 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching