Gerontologia

Gerontologian opinnot auttavat ymmärtämään ikääntymistä.

Opinnoista saat tietoa ihmisen biologiseen, fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen vanhenemiseen liittyvistä tekijöistä ja muutoksista sekä niiden vaikutuksista terveyteen. Tutustut väestön ikärakenteen muutokseen, sen yhteiskunnallisiin seuraamuksiin sekä vanhustyön ja –tutkimuksen eettisiin kysymyksiin. Tarkastelet ilmiöitä sekä yksilön että yhteiskunnan näkökulmista yhdistäen monitieteisen teorian käytäntöön.

Opinnot sopivat kaikille, jotka haluavat ymmärtää, mitä on vanheneminen ja mitä se tarkoittaa sekä yksilön että väestön ikääntymisen näkökulmasta. Gerontologian opinnoista on hyötyä esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattilaisille ja alan opettajille, lähijohtajille ja yhdyskuntasuunnittelun parissa työskenteleville.

Voit opiskella gerontologiaa joustavasti ajasta ja paikasta riippumatta - yksin tai yhdessä muiden kanssa. Jos tavoitteenasi on tutkinto gerontologia ja kansanterveys pääaineena, löydät opintopolkusi liikunta- ja terveystieteiden sivuilta.


Opintoihin ilmoittautuminen

Ilmoittautumaan pääset klikkaamalla alta itseäsi kiinnostavaa opintojaksoa ja valitsemalla Ilmoittaudu opintoihin -välilehden.

Kevään 2023 ilmoittautumislinkit päivitetään loka-marraskuussa 2022