TGEA1011 Introduction to Health and Social Care Services and Ethical Issues (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Tweet text

Open university

Description

Nykytilan kuvaus palvelujärjestelmistä, toimintaa ohjaava lainsäädäntö. Kokonaisvastuu iäkkäästä ihmisestä ja monialaisuus. Sujuvat ja tarkoituksenmukaiset hoitoketjut iäkkään terveyttä ja hyvinvointia tukemassa. Eettiset kysymykset.

Learning outcomes

Opiskelijalla on käsitys suomalaisen yhteiskunnan vanhuspalvelujärjestelmästä, sen kehittämisestä ja johtamisesta sekä niihin liittyvistä eettisistä kysymyksistä sekä toimintaa säätelevistä laeista ja säädöksistä.

Additional information

UEF:in vastuujakso. UEF koodi: 55134002. Tehtävät ja keskustelut verkkoympäristössä.

Study materials

  • Luennot
  • Ajankohtaiset artikkelit ja verkkosivut

Ilmoitetaan opintojakson alkaessa.

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:
No completion methods