TGEA1006 Practical Training or Working Experience (4 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Coordinating organisation:
Open University
Curriculum periods:
2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Tweet text

Open university

Description

● Gerontologian toimintaympäristöt
● Gerontologian alan työtehtävät ja osaaminen

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
● osaa muodostaa näkemyksen gerontologian alan mahdollisista työtehtävistä
● pystyy reflektoimaan teoreettisten näkökulmien gerontologian alan toimintaympäristöissä vaadittavaa osaamista
● ymmärtää teoreettisen tiedon merkityksen gerontologian alan toimintaympäristöjen kehittämiseksi opetuksen, hallinnon, asiantuntijatehtävien ja tutkimuksen alueilla

Additional information

Valitaan toinen alla olevista suoritustavoista:
● Suoritustapa 1: Käytännön harjoittelua 90 h ja harjoitteluportfolio. Käytännön harjoittelusta (harjoittelupaikka, ajankohta, ohjaaja) tulee sopia harjoittelusta vastaavan yliopistonopettajan kanssa. Harjoitteluportfolio palautetaan 3 kk sisällä harjoittelun päättymisestä. Harjoitteluportfolio-ohjeet löytyvät oppimateriaali-Kopasta.
● Suoritustapa 2: Työkokemusportfolio. Työkokemus saa olla korkeintaan kolme vuotta vanhaa ja keston tulee olla vähintään 220 tuntia. Opiskelija lähettää vapaamuotoisen hyväksilukemisen anomuksen ja oikeaksi todistetun kopion työtodistuksesta tai vastaavan todistuksen Jyväskylän yliopiston avoimeen yliopistoon. Työtodistuksesta tulee ilmetä työpaikka ja työtehtävä, työsuhteen kesto/ tuntimäärät ja ajankohta. Hyväksytyn päätöksen jälkeen tehdään työkokemusportfolio kolmen kuukauden sisällä hyväksilukupäätöksestä.

Study materials

Lisäksi muuta työelämään ja / tai oppimista käsittelevää kirjallisuutta ja vähintään kaksi vapaavalinnaista tieteellistä lähdettä sopimuksen mukaan

Literature

  • Hökkä, P., Paloniemi, S., Vähäsantanen, K., Herranen, S., Manninen, M. & Eteläpelto, A. (toim.) 2014. Ammatillisen toimijuuden ja työssä oppimisen vahvistaminen: luovia voimavaroja työhön! Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. Luettavissa e-kirjana osoitteessa https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/44975/978-951-39-6020-9.pdf?sequence=1 (232 s.)

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:
No completion methods