TGEA1004 Ageing in Place (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Coordinating organisation:
Open University
Curriculum periods:
2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Tweet text

Open university

Description

● Ikääntyvän väestön huomiointi asunto- ja hoivapolitiikassa
● Yhteiskuntapolitiikan, ympäristögerontologian ja asumisen tutkimuksen näkökulmat
● Ns. tavallisen asumisen ja palveluasumisen vaihtoehdot
● Vanhojen ihmisten asumisen valinnat
● Kodin ja asuinympäristön merkitys ikääntyvän ihmisen hyvinvoinnille
● Uudet kansalliset ja kansainväliset välimuotoisen asumisen mallit

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
● tuntee paikallaan ikääntymisen politiikan (Ageing in Place) periaatteet ja tavoitteet sekä suomalaisen asumispalveluiden ja palveluasumisen järjestelmän pääpiirteet
● ymmärtää ja osaa kuvata kodin ja asuinympäristön merkityksen vanhojen ihmisten identiteetille ja hyvinvoinnille
● osaa vertailla ns. välimuotoisen senioriasumisen malleja ml. yhteisöllisen asumisen kansallisia ja kansainvälisiä sovelluksia
● osaa soveltaa oppimaansa oman asuin- ja palveluympäristönsä tarkasteluun iäkkäiden ihmisten näkökulmasta

Additional information

Verkko-opiskelu, luentopäiväkirja 50%, oppimistehtävä 50%. Arvosanakohtaiset kriteerit esitetään Moodlessa

Study materials

Lisäksi muuta tentaattorin osoittamaa kirjallisuutta

Literature

  • Peace S, Kellaher L.A. & Holland C (2006) Environment and identity in later life. Maidenhead, New York, Open University Press
  • Bernard M & Rowles G (eds.) (2013) Environmental Gerontology. New York, Springer
  • Milligan C (2009) There’s No Place Like Home: Place and Care in an Ageing Society. Routledge

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:
No completion methods