VISSYV Advanced Studies in Communication (80 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Faculty of Humanities and Social Sciences
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
Selectable as minor:
No

Description

-

Learning outcomes

Viestinnän syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija
- ymmärtää syvällisesti viestinnän ja vuorovaikutuksen teoriaperustan
- osaa toimia viestinnän ja vuorovaikutuksen asiantuntijana ja kehittäjänä työelämässä
- osaa jäsentää ja arvioida viestinnän tieteellistä tietoa sekä soveltaa tieteellisiä menetelmiä asiantuntijatyössä
- hallitsee viestinnän tieteellisen jatkokoulutuksen edellyttämät tiedot ja taidot.

Structure

Select all (80+ cr)