VISS2021 Group and Team Communication (4 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Syvennytään ryhmien ja tiimien vuorovaikutuksen erityiskysymyksiin.

Suoritustavat

Tentti tai kontaktiopetuskurssi, jonka suoritustavat tarkennetaan opetusohjelmassa. Kontaktiopetuskurssia ei järjestetä joka lukuvuotena.

Arviointiperusteet

Tentin tai kontaktiopetuskurssiin liittyvien tehtävien suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin. Kontaktiopetuskurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää osallistumista kurssin tapaamisiin opetusohjelmassa ilmoitetun mukaisesti.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään Kopassa tai kurssilla.

Learning outcomes

Opiskelija
- ymmärtää syvällisesti ryhmien ja tiimien vuorovaikutuksen erityiskysymyksiä
- osaa arvioida työelämän viestinnän ajankohtaisia haasteita
- ymmärtää teoreettisen tiedon merkityksen viestinnän asiantuntemuksen perustana.

Additional information

Suositus ajoituksesta: 3.–4. vuosi (pelkästään maisteriohjelmassa opiskeleville 1. vuosi)
Edeltävät opinnot: VISA1013

Literature

  • Poole & Hollingshead (toim.) 2005. Theories of small groups
  • Artikkelikooste ryhmien ja tiimien vuorovaikutuksesta

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item
x
Unpublished assessment item