VISS1010 Communication Professions (10 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Sovelletaan ja arvioidaan viestinnän asiantuntemusta työyhteisöviestinnän ja teknologiavälitteisen vuorovaikutuksen kehittämisessä, vuorovaikutuskoulutuksessa ja -konsultaatiossa sekä yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa.

Suoritustavat

Luennot, verkko-opetus, oppimistehtävä, sekä pienryhmässä tehtävä projektityö ja sen raportointi.

Arviointiperusteet

Ryhmätyöskentelyn, oppimistehtävän ja projektityön tekeminen ja raportointi suhteessa osaamistavoitteisiin. Hyväksytty suorittaminen edellyttää osallistumista projektien väli- ja loppuraportointikerroille.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään kurssilla.

Learning outcomes

Opiskelija
- syventää ymmärrystään viestinnän professionaalisuuden luonteesta
- ymmärtää syvällisesti viestinnän merkityksen työelämän laadulle ja työhyvinvoinnille
- laajentaa ja jäsentää ymmärrystään viestinnän asiantuntijuusaloista ja viestintäyrittäjyydestä
- osaa kehittää työyhteisöjen vuorovaikutusta ja soveltaa viestintäkonsultaation työmuotoja
- osaa kehittää teknologiavälitteistä vuorovaikutusta niin suhde-, ryhmä- kuin työyhteisötasollakin
- osaa suunnitella ja toteuttaa viestintä- ja vuorovaikutuskoulutusta
- osaa suunnitella ja toteuttaa yhteiskunnallisia viestintä- ja vaikuttamiskampanjoita
- ymmärtää ja arvostaa viestintäprofessioiden ammattieettisiä periaatteita.

Additional information

Suositus ajoituksesta: 4. tai 5. vuosi (pelkästään maisteriohjelmassa opiskeleville 2. vuosi)
Edeltävät opinnot: Viestinnän aineopinnot

Literature

 • Huotari, Hurme & Valkonen 2005. Viestinnästä tietoon
 • Frey (toim.) 2005. Facilitating group communication in context, Vol I ja II
 • Hannawa & Spitzberg 2015. Communication competence (e-kirja)
 • Greene & Burleson (toim.) 2003. Handbook of communication and social interaction skills
 • Knapp & Daly (toim.) 2011. The Sage handbook of interpersonal communication
 • Dillard & Shen 2013. The Sage handbook of persuasion (e-kirja)
 • Putnam & Mumby (toim.) 2013. The Sage handbook of organizational communication
 • Frey, Gouran & Poole (toim.) 1999. Handbook of group communication and research
 • Oetzel & Ting-Toomey (toim.) 2013. The Sage handbook of conflict communication (e-kirja)
 • Harrison & Williams (toim.) 2015. Organization, communication and health
 • Ballard & McGlone (toim.) 2016. Work pressures: New agendas in communication

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item