VISS2027 Communication Technology and Boundary Management (4 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Opintojaksolla syvennytään työelämän viestintäteknologiaan, kuten sosiaaliseen mediaan, sekä siihen liittyviin ammatillisten rajojen hallinnan kysymyksiin. Luennoilla käsitellään ammatillisia rajoja työelämän ja muun elämän sekä yksityisyyden ja julkisuuden hallinnan näkökulmista sekä analysoidaan työelämän teknologiavälitteisen vuorovaikutuksen roolia näiden rajojen hallinnassa.

Suoritustavat

Luennot, opiskelijoiden pitämät alustukset sekä oheiskirjallisuuteen perustuva esseetehtävä tai tentti.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kurssin yhteisiin tapaamisiin ja työskentelyyn sekä kurssitehtävien suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin. Hyväksytty suorittaminen edellyttää läsnäoloa (80 %).

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään kurssilla.

Learning outcomes

Opiskelija
- ymmärtää teknologiavälitteisen vuorovaikutuksen keskeiset käsitteet ja ominaispiirteet ammatillisessa kontekstissa
- tuntee viestinnän teoreettisia näkökulmia ammatillisten ja yksityisten rajojen hallintaan liittyen
- ymmärtää ja osaa jäsentää viestintäteknologian haasteita ja mahdollisuuksia ammatillisten rajojen hallinnassa.

Additional information

Suositus ajoituksesta: 3.–4. vuosi (pelkästään maisteriohjelmassa opiskeleville 1. vuosi)
Edeltävät opinnot: VISA1013

Literature

  • Kurssilla jaettava oheiskirjallisuus

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item