VISS2026 Supportive Communication (4 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Syvennytään supportiivisen viestinnän erityiskysymyksiin.

Suoritustavat

Kontaktiopetus ja kirjallinen tehtävä.

Arviointiperusteet

Kirjallisen tehtävän suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin. Hyväksytty suorittaminen edellyttää läsnäoloa (80 %).

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään kurssilla.

Learning outcomes

Opiskelija
- ymmärtää syvällisesti supportiivisen viestinnän erityiskysymyksiä
- osaa arvioida työelämän viestinnän ajankohtaisia haasteita
- ymmärtää teoreettisen tiedon merkityksen viestinnän asiantuntemuksen perustana.

Additional information

Suositus ajoituksesta: 3.–4. vuosi (pelkästään maisteriohjelmassa opiskeleville 1. vuosi)
Edeltävät opinnot: VISA1013

Literature

  • Artikkelikooste supportiivisesta vuorovaikutuksesta

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item