VISS2022 Organizational Communication and Social Networks (4 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Syvennytään vuorovaikutuksen erityiskysymyksiin organisaatioissa ja verkostoissa.

Suoritustavat

Tentti tai kontaktiopetuskurssi, jonka suoritustavat tarkennetaan opetusohjelmassa. Kontaktiopetuskurssia ei järjestetä joka lukuvuotena.

Arviointiperusteet

Tentin tai kontaktiopetuskurssiin liittyvien tehtävien suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin. Kontaktiopetuskurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää osallistumista kurssin tapaamisiin opetusohjelmassa ilmoitetun mukaisesti.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään Kopassa tai kurssilla.

Learning outcomes

Opiskelija
­- ymmärtää syvällisesti organisaatioiden ja verkostojen vuorovaikutuksen erityiskysymyksiä
­- osaa arvioida työelämän viestinnän ajankohtaisia haasteita
­- ymmärtää teoreettisen tiedon merkityksen viestinnän asiantuntemuksen perustana.

Additional information

Suositus ajoituksesta: 3.–4. vuosi (pelkästään maisteriohjelmassa opiskeleville 1. vuosi)
Edeltävät opinnot: VISA1013

Literature

  • Cheney, Christensen, Zorn & Ganesh (toim.) 2010. Organizational<br />communication in an age of globalization: Issues, reflections, practices
  • May & Mumby (toim.) 2005. Engaging organizational communication theory and research

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item
x
Unpublished assessment item