VISS1011 On-The-Job Learning (10 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Sovelletaan viestinnän osaamista viestinnän alan työtehtävissä.

Suoritustavat

Oppimissuunnitelma, ohjattu työssäoppimisjakso Suomessa tai ulkomailla (väh. 2 kk) ja raportti.

Arviointiperusteet

Työssäoppimisjakso sekä oppimissuunnitelman ja raportin tekeminen suhteessa osaamistavoitteisiin.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään Korpissa.

Learning outcomes

Opiskelija
- verkostoituu ja kehittää yhteyksiään työelämään
- osaa arvioida työelämävalmiuksiaan
- kehittää osaamistaan viestinnän asiantuntemusta edellyttävissä tehtävissä
- pohtii uramahdollisuuksiaan ja -toiveitaan
- osaa arvioida, kehittää ja arvostaa valmiuksiaan ja asenteitaan jatkuvaan oppimiseen.

Additional information

Suositus ajoituksesta: 4.–5. vuosi (pelkästään maisteriohjelmassa opiskeleville 2. vuosi)
Edeltävät opinnot: Viestinnän aineopinnot (pelkästään maisteriohjelmassa opiskeleville pakolliset täydentävät opinnot)

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item