VISS2025 Interpersonal Communication (4 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Syvennytään interpersonaalisen viestinnän erityiskysymyksiin.

Suoritustavat

Kontaktiopetuskurssi, jonka suoritustavat tarkennetaan opetusohjelmassa. Kurssia ei järjestetä joka lukuvuotena.

Arviointiperusteet

Kontaktiopetuskurssiin liittyvien tehtävien suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin. Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää osallistumista kurssin tapaamisiin opetusohjelmassa ilmoitetun mukaisesti.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään kurssilla.

Learning outcomes

Opiskelija
- ymmärtää syvällisesti interpersonaalisen viestinnän erityiskysymyksiä
- osaa arvioida työelämän viestinnän ajankohtaisia haasteita
- ymmärtää teoreettisen tiedon merkityksen viestinnän asiantuntemuksen perustana.

Additional information

Suositus ajoituksesta: 3.–4. vuosi (pelkästään maisteriohjelmassa opiskeleville 1. vuosi)
Edeltävät opinnot: VISA1013

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item