VISS2024 Technology-Mediated Communication (4 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
English, Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Syvennytään teknologiavälitteisen vuorovaikutuksen erityiskysymyksiin.

Suoritustavat

Tentti tai kontaktiopetuskurssi, jonka suoritustavat tarkennetaan opetusohjelmassa. Kontaktiopetuskurssia ei järjestetä joka lukuvuotena ja se voidaan tarjota suomeksi tai englanniksi.

Arviointiperusteet

Tentin tai kontaktiopetuskurssiin liittyvien tehtävien suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin. Kontaktiopetuskurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää osallistumista kurssin tapaamisiin opetusohjelmassa ilmoitetun mukaisesti.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään Kopassa tai kurssilla.

Learning outcomes

Opiskelija
- ymmärtää syvällisesti teknologiavälitteisen viestinnän erityiskysymyksiä
- osaa arvioida työelämän viestinnän ajankohtaisia haasteita
- ymmärtää teoreettisen tiedon merkityksen viestinnän asiantuntemuksen perustana.

Additional information

Suositus ajoituksesta: 3.–4. vuosi (pelkästään maisteriohjelmassa opiskeleville 1. vuosi)
Edeltävät opinnot: VISA1013

Literature

  • Browning, Saetre, Stephens & Sornes 2010. Information and communication technologies in action: Linking theories and narratives of practice
  • Wright & Webb (toim.) 2011. Computer-mediated communication in personal relationships

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item
x
Unpublished assessment item