VISS1012 Expertise in Communication (2 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kuvataan ja arvioidaan omaa viestinnän asiantuntemusta.

Suoritustavat

Näyteportfolio

Arviointiperusteet

Viestinnän osaamista kuvaava näyteportfolio suhteessa osaamistavoitteisiin.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään Korpissa.

Learning outcomes

Opiskelija
- osaa jäsentää, arvioida ja arvostaa viestinnän osaamistaan
- osaa laatia asiantuntijuusportfolion (näytekansion, verkkoportfolion tai digitaalisen dokumentin)
- osaa kuvata uratavoitteitaan ja suunnitella miten kehittää asiantuntemustaan.

Additional information

Suositus ajoituksesta: 4.–5. vuosi (pelkästään maisteriohjelmassa opiskeleville 2.vuosi)
Edeltävät opinnot: VISS1001

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item