SAXAINERI Intermediate Studies in German Language and Culture as Optional Studies (32–34 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Faculty of Humanities and Social Sciences
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
Selectable as minor:
Yes
Study right requires application:
Yes

Description

-

Learning outcomes

Aineopinnot suoritettuaan opiskelija
• osaa käyttää saksan kieltä sujuvasti työ- ja arkielämän viestintätilanteissa
• hallitsee saksan kielen keskeiset rakenteet ja keskeisen sanaston
• tuntee kielialueen historiaa, kulttuurihistoriaa ja kirjallisuutta ja osaa vertailla niitä omaan kulttuuriinsa
• osaa hyödyntää monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti erilaisia apuvälineitä ja tiedonlähteitä kieliasiantuntijuutensa tukena
• tuntee oman alansa keskeiset käsitteet, teoriat ja tutkimusmenetelmät
• on kehittänyt tutkimuspohjaisen työskentelyn valmiuksiaan, joita ovat itsenäinen ja tavoitteellinen tiedonhankinta, tiedon kriittinen käsittely ja uuden tiedon tuottaminen ja soveltaminen
• on syventänyt kansainvälistä osaamistaan opiskelu- tai työkokemuksella saksankielisellä alueella
• osaa jäsentää, arvioida ja dokumentoida omaa osaamistaan ja sen kehittymistä suhteessa uratavoitteisiinsa

Structure

Select 32–34 cr / 31 cr