SAXA041 Classroom Language (3 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
German
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssi sisältää suullisia ja kirjallisia viestintätehtäviä, joissa harjoitellaan opettajan opetustilanteessa käyttämää kieltä käytännössä (mm. kielistudiossa). Lisäksi tutustutaan koulumaailmaan sekä laaditaan ryhmätyö (esim. tuotetaan uutta tai arvioidaan valmista opetusmateriaalia, pohditaan opettajuutta eri näkökulmista). Kurssilla kehittyvät erityisesti esiintymis-, vuorovaikutus- ja ryhmätyötaidot sekä rakentavan palautteen antamisen ja vastaanottamisen taito.

Suoritustavat

Kontaktiopetus.

Arviointiperusteet

Osallistuttava säännöllisesti ja aktiivisesti opetukseen, väh. 80 %.

Suulliset ja kirjalliset harjoitukset, opetustuokio.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
-hallitsee keskeisen opetusviestintään tarvittavan sanaston ja rakenteet saksan kielellä
-on tutustunut Normaali- tai muuhun kouluun ja sen kielten opetukseen
-osaa pitää pienimuotoisen opetustuokion saksan kielellä
-osaa observoida ja arvioida opettajien/opiskelijoiden pitämiä opetustuokioita
-osaa hankkia itsenäisesti ja tarkoituksenmukaisesti tietoja ryhmätöitä varten.

Additional information

Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen, tehtävien tekeminen, opetustuokion pitäminen.
Suositus ajoituksesta: Ennen opetusharjoittelua, 2. (tai 3.) lukuvuonna

Study materials

Kurssivihko, opiskelija hankkii Sopista.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item