SAXS2001 Translation from German to Finnish (3–6 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
German, Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Eri tekstilajien käännösharjoituksia. Lopputyönään jokainen opiskelija kääntää kuviteltuna käännöstoimeksiantona saksasta suomeen aineopintojen tasolla noin sivun mittaisen yleiskielisen tekstin, syventävien opintojen tasolla noin kaksisivuisen tekstin, joka edustaa jotakin erikoisalaa. Opiskelija laatii myös oppimispäiväkirjan, jossa hän analysoi toimeksiantoa, lähtötekstiä, omaa käännösprosessiaan ja valmista käännöstään. Jokainen opiskelija analysoi toisen opiskelijan käännöksen ja laatii analyysista raportin parannusehdotuksineen ja perusteluineen. Käännökset käsitellään suullisesti yhteisissä istunnoissa.

Suoritustavat

Kontaktiopetus ja kirjallinen työ.

Arviointiperusteet

Käännös, oppimispäiväkirja, analyysiraportti.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
-pystyy toteuttamaan itsenäisesti käännöstoimeksiannon saksasta suomeen
-osaa analysoida tieteellisin menetelmin sekä omaa käännöstään että muiden käännöksiä sekä käydä keskustelua käännösten pohjalta.

Additional information

Kurssin voi suorittaa aineopintotasolla 3 op:n laajuisena tai syventävien opintojen tasolla 5-6 op:n laajuisena. Kurssi on aineopintotasolla vaihtoehtoinen kurssin SAXA036 Välineitä kirjallisuuden tulkintaan II kanssa.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item