SAXA050 History and Cultural History of German Speaking Countries (3 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
German
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Katsaus saksankielisen alueen poliittiseen ja sosiaaliseen historiaan, aatehistorian sekä kulttuurihistoriaan keskiajalta Weimarin tasavallan aikaan.

Suoritustavat

kontaktiopetus

Arviointiperusteet

Arvosana lopputentin pistemäärän mukaisesti.

Learning outcomes

o ymmärtää historian ja kulttuurihistorian keskeiset termit ja käsitteet
o tuntee kulttuurikäsitteen erilaiset merkitykset ja ulottu-vuudet
o tuntee saksankielisen historian ja kulttuurin tärkeimmät kehitysvaiheet, käännekohdat ja taustatekijät
o osaa suhteuttaa nyky-yhteiskunnan ja kulttuurin ilmiöitä historialliseen taustaan
o osaa selittää kielialueen historian ja kulttuurin kehitystä

Additional information

Tämän opintojakson voi suorittaa ulkomaisessa yliopistossa.

Study materials

Optimassa.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item