SAXA1050 History and cultural history of German speaking countries (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
German
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Katsaus saksankielisen alueen poliittiseen ja sosiaaliseen historiaan, aatehistorian sekä kulttuurihistoriaan keskiajalta vuoteen 2000.

Suoritustavat

Kontaktiopetus ja itsenäinen opiskelu jaetun oppimateriaalin avulla. Vaihtoehtoisesti itsenäinen opiskelu.

Arviointiperusteet

Arvosana lopputentin pistemäärän mukaisesti.

Learning outcomes

-ymmärtää historian ja kulttuurihistorian keskeiset termit ja käsitteet
-tuntee kulttuurikäsitteen erilaiset merkitykset ja ulottuvuudet
-tuntee saksankielisen historian ja kulttuurin tärkeimmät kehitysvaiheet, käännekohdat ja taustatekijät
-osaa suhteuttaa nyky-yhteiskunnan ja kulttuurin ilmiöitä historialliseen taustaan
-osaa selittää kielialueen historian ja kulttuurin kehitystä

Additional information

Tämän opintojakson voi suorittaa ulkomaisessa yliopistossa.

Study materials

Moodlessa

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item
x
Unpublished assessment item