SAXA031 Language Practice (1 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
German
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Opiskelija parantaa kielitaitoaan ja perehtyy jonkin saksankielisen maan elämään, yhteiskuntaan ja kulttuuriin

Suoritustavat

Kieliharjoittelun voi suorittaa eri tavoin:

a) vähintään yhden lukukauden mittainen opiskelu saksankielisessä yliopis-tossa, esim. menemällä Erasmus -vaihtoon

b) osallistuminen vähintään 3 viikon mittaiselle, oppiaineen hyväksymälle kieli-kurssille (esim. DAAD:n kursseille) tai

c) vähintään kahden kuukauden yhtäjaksoinen oleskelu kielialueella (esim. työskentely)

Myös ennen opintojen aloittamista ajoittunut oleskelu saksankielisellä alueella voidaan hyväksyä opintojakson suoritukseksi (asiasta sovittava lehtori Bertold Fuchsin kanssa).

Arviointiperusteet

Hyväksytty oleskelu saksan kielialueella.

Learning outcomes

Kieliharjoittelun suoritettuaan opiskelija
•on syventänyt kansainvälistä osaamistaan opiskelu- tai työkokemuksella saksankielisellä alueella
•on syventänyt suullisen taidon osaamistaan ja perehtyneisyyttään kohdemaan kulttuuriin
•osaa kommunikoida saksan kielellä erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa
•pystyy seuraamaan saksankielistä mediaa ja
•osaa tehdä havaintoja kielestä, kulttuurista, yhteiskunnasta ja ihmisistä syventäen näin kielellistä ja kulttuurista tuntemustaan.

Additional information

Suositus ajoituksesta: 2. lukuvuosi

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item