SAXA033 Linguistics II (3 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssi tarjoaa välineitä elinikäiseen oppimiseen ja asiantuntijuuden jatkuvaan omaehtoiseen kehittämiseen. Kurssilla harjaantuvat erityisesti tiedon hankinnan ja tuottamisen taidot, kriittisen ajattelun taidot, analyysitaidot ja ongelmanratkaisutaidot.

Suoritustavat

Kontaktiopetus.

Arviointiperusteet

Osaamista arvioidaan tuntityöskentelyn, kurssitehtävien, tentin ja lopputyön pohjalta. Arviointiperusteiden painotukset ja arvosanakohtaiset arviointikriteerit on kuvattu kurssin Optima-työtilassa.
Tuntityöskentelyn arviointi edellyttää väh. 80 % läsnäoloa opetuksessa.

Learning outcomes

Opiskelija
- tuntee saksan kielen kuvauksen kannalta tärkeimmät hakuteokset, leksikot, bibliografiat ja korpukset
- osaa käyttää niitä tarkoituksenmukaisesti ja monipuolisesti kieliasiantuntijuutensa tukena erilaisissa ongelmanratkaisutilanteissa
- ymmärtää kielen kuvauksen haasteita
- on omaksunut kriittisen suhtautumisen tietoon.

Additional information

Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen, itsenäinen työskentely, kurssitehtävät.
Suositus ajoituksesta: perusopintojen päätteeksi.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item