KAOPER Basic Studies in Commercial Law (25 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Elective studies:
Yes
Requires application:
No

Description

Kauppaoikeuden opintojen tavoitteena on antaa perustiedot yritystoiminnan eri osapuolten oikeuksista, velvollisuuksista ja oikeudellisista vaihtoehdoista taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Learning outcomes

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija:
- tuntee aihepiiriin ja tilanteen vaatiman oikeudellisen sääntelyn perusteet
- tunnistaa vastuita ja oikeudellisia seuraamuksia aiheuttavat tilanteet
- osaa hakea tietoa aihetta koskevasta lainsäädännöstä ja eri oikeuslähteistä
- osaa toimia lain vaatimalla tavalla yritystoiminnan tavoitteiden saavuttamiseksi

Description of prerequisites

Ei esitietovaatimuksia

Structure

Select all (24+ cr)