KAOA1160 Competition Law and Public Procurement (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Kilpailuoikeus ja integraatio. Kilpailuoikeuden taloudelliset perusteet ja merkitys EU:ssa. Julkiset hankintojen perusteet. Hankintamenettelyn ongelmakohtia hankintalain kannalta.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
• tunnistaa taloudellisen kilpailun ja julkisten hankintojen sääntelyn perusteet
• hahmottaa kilpailuoikeudellisen ajattelutavan perusteet

• hahmottaa julkisten hankintojen ja kilpailutuksen oikeudellisen näkökulman ja nykytilan
• erottaa, mitä on kilpailuoikeuden julkisoikeudellinen ja yksityisoikeudellinen soveltaminen

• osaa suunnitella ja laatia yksinkertaisia hankinta-asiakirjoja

Additional information

Luennoista osa pidetään kontaktiopetuksena ja osa etäluentona. Kevät lukukausi 3. jakso (12h). Kurssilla tehdään julkisten hankintojen tarjouspyynnön laadintaa koskeva harjoitusryhmätyö. Kurssin arvosana tulee tentin ja harjoitustyön perusteella.

Description of prerequisites

KAOP1110 Kauppa- ja varallisuusoikeuden perusteet

Study materials

Aalto-Setälä, Ilkka – Aine, Antti – Lehto, Petri – Piekkala, Henriikka – Stenborg, Markku – Virtanen, Pertti. (2016) Kilpailunrajoitukset: Lainsäädäntö käytännössä.

Saila Eskola - Eeva Kiviniemi - Tarja Krakau - Erkko Ruohoniemi, Julkiset hankinnat, Alma Talent, Helsinki 2017.

Muu opettajan määräämä oppimateriaali.

Completion methods

Method 1

Description:
Kontaktiopetuskurssi
Evaluation criteria:
Kurssisuoritus arvioidaan tentin ja harjoitustyön perusteella.
Time of teaching:
Period 3
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
<p>Kurssisuoritus arvioidaan tentin ja harjoitustyön perusteella.</p>
Language:
Finnish
Study methods:

Luennot, harjoitustyö ja luentotentti.

Teaching