KAOA1180 Value Added Taxation (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

- Erilaiset välilliset verot

- Suomen arvonlisäverojärjestelmän rakenne

- Yleinen verovelvollisuus ja sen poikkeukset

- Tavaroiden ja palveluiden myynnin verollisuus

- Ostovähennysjärjestelmä

- Oman käytön verotus

- Yhteisökauppa ja ulkomaankauppa

- Myyntimaasäännökset

- Ilmoittamisvelvollisuudet

- Arvonlisäveron laskeminen ja tilittäminen

- Ennakkoratkaisut ja ohjaus

- Muutoksenhaku

- Arvonlisäverotus EU:ssa


Suoritustavat

Kurssi suoritetaan verkkokurssina, joka sisältää luennot, kirjallisuuden ja tentin. Kurssin luennot striimataan ja tallennetaan. Luennoilla käytävään keskusteluun on mahdollista osallistua chatin kautta. Luennot pidetään Tampereen yliopistolla, jossa luentoihin on mahdollista osallistua.

Learning outcomes

Opiskelija tuntee Suomen arvonlisäverojärjestelmän rakenteen ja hallitsee arvonlisäverotuksen keskeisen käsitteistön ja periaatteet. Opiskelija ymmärtää järjestelmän EU-oikeudellisen kytkennän ja osaa soveltaa arvonlisäverotuksen keskeisiä aineellisia säännöksiä sekä osaa perustella soveltamisratkaisunsa. Opiskelija tuntee arvonlisäverotuksen menettelylliset seikat sekä ymmärtää arvonlisäverotuksen merkityksen yritystoiminnassa. Lisäksi opiskelija tuntee muihin välillisiin veroihin liittyvät perusperiaatteet ja niitä koskevan sääntelyn. 

Additional information

Kurssi järjestetään lukuvuonna 2020-2021 yhteistyössä Tampereen yliopiston kanssa. Opetuksesta ja tenttien tarkastuksesta vastaa Tampereen yliopiston Johtamisen ja talouden tiedekunta.

Description of prerequisites

KAOP1110 Kauppa- ja varallisuusoikeuden perusteet

Study materials

 1. Juanto, Leila – Punavaara, Anu, Saukko, Petri: Arvonlisäverotus ja muu kulutusverotus, 2018 tai uudempi painos.
 2. 1-3 opettajan vuosittain osoittamaa artikkelia.
 3. Perehtyminen seuraavien säädöksien keskeiseen sisältöön niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen:
 • Arvonlisäverolaki 1501/1993
 • Laki oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä 768/2016
 • L Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisä- ja valmisteverolainsäädäntöön, 1266/1996
 • Neuvoston direktiivi yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 2006/112/EY
 • Valmisteverotuslaki, 182/2010

Completion methods

Method 1

Description:
Kurssi suoritetaan verkkokurssina, joka sisältää luennot, kirjallisuuden ja tentin. Kurssin luennot striimataan ja tallennetaan. Luennoilla käytävään keskusteluun on mahdollista osallistua chatin kautta. Luennot pidetään Tampereen yliopistolla, jossa luentoihin on mahdollista osallistua. Kurssin suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.
Evaluation criteria:
Kurssisuoritus arvioidaan tentin perusteella.
Time of teaching:
Period 1
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Kurssisuoritus arvioidaan tentin perusteella. Arviointiperusteet tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.
Language:
Finnish
Study methods:

Kurssi suoritetaan verkkokurssina, joka sisältää luennot, kirjallisuuden ja tentin. 

Study materials:
 1. Juanto, Leila – Punavaara, Anu, Saukko, Petri: Arvonlisäverotus ja muu kulutusverotus, 2018 tai uudempi painos.
 2. 1-3 opettajan vuosittain osoittamaa artikkelia.
 3. Perehtyminen seuraavien säädöksien keskeiseen sisältöön niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen:
 • Arvonlisäverolaki 1501/1993
 • Laki oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä 768/2016
 • L Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisä- ja valmisteverolainsäädäntöön, 1266/1996
 • Neuvoston direktiivi yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 2006/112/EY
 • Valmisteverotuslaki, 182/2010

Teaching