KAOA1410 Rahoitus- ja perintäoikeus (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2023-2024

Description

Kurssilla käsitellään rahoitusoikeutta ja tarkastelun kohteena ovat erilaiset rahoitusmuodot, luotonanto ja vakuudet. Lisäksi kurssilla käsitellään maksukyvyttömyysoikeutta kuten perintää, ulosottoa, oikeudenkäyntimenettelyä, takaisinsaantia sekä yksityishenkilön ja yrityksen velkajärjestelyä koskevia oppeja. 

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee erilaiset rahoitusmuodot ja osaa

- varautua saatavien perintään
- kirjoittaa perintäkirjeen sekä haastehakemuksen yksinkertaisissa velkomusasioissa sekä toimittaa saatavan ulosmittaukseen
- tuntee yksityishenkilön velkajärjestelyn ja velkojan toimintamahdollisuudet velkajärjestelymenettelyssä
- tuntee yrityssaneeraus- ja konkurssimenettelyn sekä velkojan että menettelyssä olevan yrityksen kannalta
- tietää oikeudessa käytävän riita-asiain käsittelyn eri vaiheet ja pääsäännöt

Additional information

Kontaktiopetus, kevät lukukausi 3. jakso (16h). Läsnäolo suositeltava ja tentti.

Recommended prerequisites

Study materials

Kurssikirjallisuudeksi: (saatavissa Alma Talentin verkkokirjahyllystä)

· Sakari Wuolijoki (2022) Pankkioikeus I

o Luennoitsijan ilmoittamin osin

o luku II Luotonanto (s. 131-349)

· Marja-Leena Niemi (2014) Luotto-oikeus. Luottotyypit, perintäprosessit ja takaisinsaanti

o Luennoitsijan ilmoittamin osin

o Luvut:

§ 5. Luotonannon instrumentit

§ 8. Saatava vapaaehtoisessa perinnässä

§ 9. Saatava oikeudellisessa perinnässä

§ 10. Saatava insolvenssimenettelyssä

· Tai muu luennoitsijan ilmoittama materiaali

Completion methods

Method 1

Description:
Kurssisuoritus arvioidaan tentin perusteella
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching